ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

1

دکتر شکوفه انتشاری

معاون آموزشی و پژوهشی

202

2

فروغ معین زاده

مسئول اداره آموزش و کاربر ارشد سامانه آموزشی گلستان

216

3

مژگان رستگاری

مسئول امور نمرات

258

4

الهام محمودی

مسئول صدور و تحویل مدرک دانش آموختگان

250

5

مجید نجفیان

کارشناس رشته های حقوق، مجموعه علوم اجتماعی و علوم سیاسی

242

6

معصومه رستگاری

مسئول دبیرخانه آموزش و دفتر معاونت آموزشی پژوهشی

202

7

مهین اکبران

کارشناس آرشیو سازی الکترونیک مدارک مربوط به دانش آموختگان

260

8

زهره قربانپور

کارشناس رشته های مجموعه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، مدیریت اجرایی و پروژه

254

9

مهناز صادقی

کارشناس رشته های ریاضی، آمار، فیزیک، زیست شناسی، کشاورزی، تاریخ

246

10

پوران نادرخانی

کارشناس رشته های مجموعه مدیریت و علوم اقتصاد

255

11

اعظم یزدانی مهر

کارشناس رشته های مجموعه علوم تربیتی و روانشناسی

251

12

مهین غیور

کارشناس رشته های مجموعه تربیت بدنی و حسابداری

248

13

علی قربعلی

مسئول بایگانی و اسناد آموزش

257

 

برای تماس با کارکنان محترم اداره آموزش و دانش آموختگان ابتدا  با شماره 03142727121 تماس گرفته،
سپس داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید.

 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما