1396/3/29 دوشنبه اطلاعیه -آموزشی (مهم): در خصوص برگزاری جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد

پیرو نامه شماره 75870/3/د مورخ 7/2/1395، با توجه به مقررات و لزوم توجه بیشتر دانشجویان در جلسات دفاعیه به امور علمی و آموزشی لازم است دانشجویان از اقدامات زیر در رابطه با جلسات دفاعیه خودداری فرمایند:

1-     تهیه و یا پرداخت هزینه بلیط و یا سایر تسهیلات ایاب و ذهاب اساتید.

2-    هر گونه هدیه به هر نحو توسط دانشجو ممنوع است.

3-    انجام تشریفات و یا پذیرایی غیرمتعارف ممنوع است.

4-    پرداخت هزینه پذیرش چاپ و نشر مقاله در نشریات بی اعتبار غیر ضروری است.

از اساتید محترم انتظار می رود دانشجویان را در برگزاری جلسه دفاعیه غنی از نظر محتوای علمی و ایجاد فضای مباحثه و پرسش و پاسخ و دوری جستن از اقدامات فرعی یاری فرمایند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما