1396/2/4 دوشنبه اطلاعیه آموزشی : ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم 96-95

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در نیمسال دوم 96-95 از تاریخ 4/2/96 لغایت 2/3/96 در سیستم گلستان فعال می باشد.

لذا دانشجویان عزیز می توانند با علامت زدن گزینه بله، برای حضور در کلاس درس استاد مربوطه نسبت به ارزشیابی استاد اقدام نمایند.

مسیر ارزشیابی استاد

استاد  ß ارزشیابی  ßآیا مایل به شرکت در ارزشیابی هستیدß بلیß گزینه انتخاب را در ستون وضعیت،کلیک کنیدß پاسخگویی به سوالات ارزشیابیß اعمال تغییرات

اداره آموزش

 
امتیاز دهی
 
 

 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما