1396/5/23 دوشنبه خبری - علمی: برگزاری بزرگترین رویداد کارآفرینی (استارت آپ) دانشگاه پیام نور

کارآفرینی عامل مهمی در کاهش فقر، ایجاد فرصت های شغلی و تغییرات ساختاری در جامعه است که از طریق نوآوری، ایجاد اشتغال و تاثیر بر رفاه عمومی منجر به توسعه اقتصادی می شود. از همین رو در دهه های اخیر در کشورهای مختلف، تلاش های بسیاری جهت توسعه کارآفرینی انجام گرفته است. یکی از راه هایی که برای توسعه کارآفرینی پیشنهاد می شود، ایجاد مراکز حمایت از کسب و کار است که شتابدهنده ها یکی از انواع آن محسوب می شود. در ادبیات کارآفرینی شتابدهنده به عنوان یک حامی برای کسب و کارهای جوان کارآفرینانه که درصدد رشد هستند، تعریف می شود که به آن ها در دستیابی به مهارت ها جهت موفقیت در کسب و کار و بقا کمک می نماید. یکی از نهادهای مناسب برای ایجاد شتابدهنده دانشگاه ها هستند، زیرا از یک سو می توانند دانش و فناوری مورد نیاز بنگاه ها و شرکت ها را فراهم کنند و از سوی دیگر می توانند نیروهایی را تربیت نمایند که منشاء کارآفرینی باشند. دانشگاه پیام نور با برخورداری از ٧٠٠ هزار نفر دانشجوی فعال و ده ها هزار دانشجوی خلاق و متخصص، بیش از چهارده هزار نفر استاد، دانشیار، استادیار، مربی و کارمند و در مجموع مطابق با متوسط سرشماری خانوار ایران با بیش از 4 میلیون نفر جمعیت پتانسیل خوبی در این زمینه داراست. بنابراین شتابدهنده دانشگاه پیام نور به همین منظور ایجاد گردیده است که هدف اصلی آن جذب طرح ها و ایده های کارآفرینانه دانشجویان، دانش آموخته گان و سایر گروه های علاقه مند و کمک به آنان در جهت تجاری سازی این طرح هاست.

جهت ورود به سامانه اینجا کلیک کنید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
 
خانه | بازگشت |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما