آشنایی با دانشگاه پیام نور نجف آباد

دانشگاه پیام نور نجف آباد، یکی از بزرگترین و قدیمی ترین دانشگاه های پیام نور کشور و از لحاظ دانشجو با داشتن قریب 4 هزار دانشجو، دومین دانشگاه پیام نور استان اصفهان و کشور است که از سال 55 تحت عنوان دانشگاه آزاد ایران کار خود را آغاز و پس از انقلاب اسلامی در سال 57 با نام دانشگاه علامه طباطبایی و سپس از سال 67 با سه رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی و 700 نفر دانشجو، با نام دانشگاه پیام نور به کار خود ادامه داده است و اکنون پس از سالها سابقه درخشان در حوزه علوم و فناوری دارای 33رشته در مقطع کارشناسی و 6 رشته در مقطع کارشناسی ارشد شامل زیست شناسی، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات کودک، روانشناسی، آموزش زبان انگلیسی، و مهندسی هوش مصنوعی، نزدیک به 4000 دانشجو، و قریب 20 عضو هیتت علمی مجرب که در سال  های متوالی پژوهشگر برتر رشته های مختلف پیام نورهای استان را دارا بوده اند، و  همچنین پیام نوری با بیشترین آمار شاهد و ایثارگر در بین دانشجویان و کارکنان خود، به رشد و بالندگی خود ادامه می دهد.

این دانشگاه به دلیل دارا بودن امتیازات ویژه علمی، اولین و تنها مرکز مجری کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور است و همچنین در آذرماه سال  94 و 95، نهمین و دهمین همایش هفته پژوهش رشته های علوم انسانی دانشگاه های پیام نور استان اصفهان را میزبانی نمود و در اسفند ماه  سال 94 نیز برای اولین بار همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور را برگزار کرد و در اردیبهشت سال 96 نیز به لطف خدا مفتخر به  برگزاری دومین همایش ملی الگوریتم های فراابتکاری کشور بود.

 دانشگاه پیام نور نجف آباد دارای امکاناتی نظیر سالن ورزش های تیمی، سالن ورزش های انفرادی، مجوعه کارگاهی، در کنار سایر آزمایشگاه های تحقیقاتی و پژوهشی می باشد، همچنین کتابخانه این مرکز بخصوص با تهیه آخرین کتب تقاضا شده اعضای هیئت علمی رشته های مختلف این مرکز در سال های94 و 95، اکنون با بیش از  25000 جلد کتاب یکی از به روزترین کتابخانه های پیام نور کشور است.

د