چهارشنبه 2 مهر 1399  
1396/8/13 شنبه خبری- فرهنگی: بازدید دانشجویان رشته صنایع غذایی دانشگاه پیام نور نجف آباد از نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی استان اصفهان

با همکاری انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی و امور فرهنگی دانشگاه پیام نور نجف آباد، دانشجویان رشته صنایع غذایی از چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان  بازدید کردند.

این نمایشگاه  شامل دو بخش تجهیزات و محصولات بود. در بخش تجهیزات، دستگاه های تولید   محصولات مختلف، روغن کشی، بسته بندی و فرآوری در معرض دید بازدیدکنندگان نمایشگاه بود.

در سالن فرآورده های غذایی که جذابیت بیشتری برای بازدیدکنندگان داشت، شرکت های مختلف به ارائه جدیدترین  تولیدات غذایی خود پرداخته بودند. در این بخش سرکار خانم دکتر شمس، مدرس دانشگاه  در بازدید از غرفه های مختلف با طرح سوالاتی از غرفه داران، دانشجویان را با چگونگی تولید محصولات ارائه شده آشنا کرد. همچنین با برخی از شرکت ها، از جمله زرین خوشه کوثر توافق شد تا امکان بازدید از خط تولیدشان برای دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد  فراهم گردد.

 
امتیاز دهی