1397/9/10 شنبه خبری - علمی: راهیابی تیم برنامه نویسی به مرحله دوم مسابقات ACM دانشگاه شریف شانزدهمین دوره مسابقات برنامه نویسی ACM دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 8 آذر 97 با حضور 800 تیم از دانشگاه های سراسر کشور آغاز شد. دانشگاه پیام نور نجف آباد نیز به عنوان تنها مرکز حاضر از استان اصفهان و از معدود  دانشگاه های پیام نور کشور با دو تیم در این مسابقات شرکت کرد که یکی از تیم ها موفق به راهیابی به دور دوم مسابقات شد. این موفقیت را به جمع دانشگاهیان دانشگاه پیام نور استان اصفهان تبریک می گوییم.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر