همایش طلاق

همایش طلاق

همایش طلاق

همایش طلاق

همایش طلاق
1397/9/12 دوشنبه خبری - فرهنگی: بررسی آسیب های اجتماعی طلاق و خودکشی از منظر روانشناسی و حقوق

بررسی آسیب های اجتماعی طلاق و خودکشی از منظر روانشناسی و حقوق در دانشگاه پیام نور نجف آباد

    به همت انجمن های علمی روانشناسی و حقوق دانشگاه پیام نور نجف آباد  با حضور جمع کثیری از دانشجویان در سالن همایشهای این دانشگاه، آسیب های اجتماعی طلاق و خودکشی  توسط دکتر کاظمی و آقای رضوی زاده اعضای هیئت علمی مرکز نجف آباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

     آقای رضوی زاده عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور نجف آباد که بیشتر در مورد دقت در ازدواج تاکید داشت تا زمینه طلاق فراهم نگردد، ضمن توصیه به دانشجویان مبنی برعدم ازدواج تا رسیدن به بلوغ فکری گفت : دختر و پسر گلی هستند که یک بار قابل چیدن است پس ازدواج امر مهمی است و باید در آن دقت کنید.به نظر من ازدواج تمرین آدمیت است می دانید آدم از چه  مشتق شده است ، آدم از چهار واژه مشتق شده است ، عده ای بر این عقیده اند که آدم از ادم به معنی چرم است.بعضی واژه آدم را مشتق از ادیم به معنی خاک روی زمین می دانند.عده ای دیگر آدم را از ادمه به معنی امتزاج از عناصر گوناگون می دانند و چهارمین گروه آدم را مشتق از ادام دانسته اند و آن به معنی خوشبو کننده است که زیباترین تعبیر از واژه آدم است. چون انسان به عطر الهی عطر آگین شد، خوشرنگ و خوشبو شد انسان آدم نامیده شد پس اشتقاق آدم از ادام زیباتر است.  یکی از منافع ازدواج خوشرنگ ، خوشبو و زیبا شدن است.ثمره دوم ازدواج خود مراقبتی است، تا ازدواج نکنید کسی مراقب شما نیست. زن و شوهر به راحتی از همدیگر مراقبت می کنند. ابوسعید ابوالخیر در توصیف آسیاب برای شاگردان خود گفته است عجبم از کرامت آسیاب که درشتی به خود       می گیرد، نرمی می تراود، چون که به طواف خود مشغول است.ثمره دیگر ازدواج تمرین همرهی است.ازدواج مهارت ادب است. اگر همسران به یکدیگر و به فرزند خود به عنوان فرشتگان فرستاده خداوند نگاه کنند هیچ گاه بی ادبی نمی کنند و ازدواج واقعا مهارت سکوت و ادب است. از دیگر ثمرات ازدواج گم شدن در حقیقت زندگی است ازدواج غفلت از خود است و رسیدن به خداست. برای اینکه آدم از خود غافل شود اول باید به خودش بپردازد و در امر ازدواج هم باید اول خود را شناخت . ازدواج طبق آیات قرآنی یعنی زینت یکدیگر بودن است. ازدواج مسئولیت پذیری است .

مدرس حقوق دانشگاه پیام نور نجف آباد در ادامه ضمن بررسی حقوق زنان با تاکید بر پرداخت نفقه زن گفت: نفقه برطرف کردن تمام نیازهای زن با توجه به شخصیت حقیقی همسر است. زن جز تمکین مرد هیچ گونه وظیفه شرعی و حقوقی ندارد و در مورد هر کاری که در زندگی مرد انجام می دهد می تواند مطالبه دستمزد کند که به آن اجرت المثل می گویند.

      رضوی زاده در پایان در مورد طلاق عاطفی،ازدواج سفید و ازدواج اینترنتی توضیحاتی ارائه داد و طلاق را قبیح ترین و مغبوضترین حلال در نزد خدا دانست و تاکید کرد با آموزشهای پیش از ازدواج و بر شمردن مشکلات ازدواجهای اینترنتی و سفید    می توان از  عمل قبیح طلاق جلوگیری کرد.

     دکتر کاظمی عضو هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور از دیگر سخنرانان این همایش نیز با تاکید بر ازدواج  صحیح گفت: تک تک افراد در ابتدای امر با تصویر روشن و زیبایی وارد ازدواج می شوند و بدون شک هیچ کس ازدواج نمی کند که در آینده درگیر فرآیند ناسازگاری، طلاق عاطفی و جدایی بشود، در هر عشق و دوست داشتن که در ابتدای ازدواج اتفاق می افتد یک تصویر ذهنی از طرف مقابل و بودن با او در ذهن ما ساخته می شود که این تصویر ذهنی ابعاد گوناگونی دارد اگر مراقبت ها از تصویر ذهنی صورت نپذیرد و به راحتی در طنزها، شبهه ها ، لودگی ها به ویژه در ابتدای ازدواج  ضربات کوچکی به این تصویر وارد شود زمینه برای رخ دادن خیلی از موضوعات فراهم می شود. بحث طلاق و خودکشی دو مبحث بسیار آسیب زا در جامعه امروز است. در لغت طلاق به معنی رها شدن است. واژه رهایی را ما وقتی به کار می بریم که در بندیم چه می شود که ازدواج به نقطه ای می رسد که احساس می کنیم در آن در بندیم و وارد فرآیند طلاق می شویم. اگر از تک تک ما بپرسند که آیا طلاق یک پدیده فردی است  یا اجتماعی. وقتی که زن و شوهر به مرحله ای می رسند که برای طلاق آماده می شوند دارای این احساس می شوند که از شر هم راحت می شوند و در نتیجه آن را یک کار فردی می دانند چون معتقدند که زندگی خودشان است در صورتی که طلاق پدیده ای است که در آینده تبعات زیان باری برای جامعه به بار می آورد. باید دید که چه اتفاقی افتاده است که به مستند مقالات علمی پژوهشی  در ایران از سال 1361 تا 1365 از هر 92 ازدواج یک طلاق داشته ایم این آمار در سال 1388 در تهران از هر 4 ازدواج یک طلاق و در برخی استانها از هر 6 ازدواج یک طلاق داشته ایم. در دسته بندی علل طلاق اولین عامل ایجاد طلاق تفاوتهای شخصیتی و فردی است. برخی از صفات در زن و شوهر باید مثل هم باشد و برخی دیگر متفاوت. دومین عامل طلاق عوامل اقتصادی است. سومین عامل عوامل اجتماعی و چهارمین مورد عامل فرهنگی است. اولین آسیب اجتماعی برای زنان در جامعه مشکلات معیشتی است که بر زنان تحمیل می شود. و اولین آثار منفی برای مردان اعتیاد به مواد مخدر و الکل است. و اولین تبعات منفی برای فرزندان اختلالات رفتاری است.

دکتر کاظمی در پایان سخنان خود ضمن تاکید بر آموزش پیش از ازدواج و مشاوره این موضوع که متاسفانه ما آموزش گسترده پیش از ازدواج نداریم اما برای طلاق مشاوره اجباری داریم را مورد انتقاد قرار داد و ابراز امیدواری کرد که تمهیداتی در زمینه مشاوره اجباری پیش از ازدواج پیش بینی شود تا کمتر شاهد آسیب اجتماعی طلاق باشیم

    در پایان این همایش خانم حکیمی از اورژانس اجتماعی شهرستان نجف آباد توضیحاتی در مورد خدمات این مجموعه پرداخته گفت: اورژانس اجتماعی با توجه به گسترش و تنوع زیاد آسیب های اجتماعی تشکیل گردیده است و این اورژانس از بخشهای مختلف تشکیل گردیده است که یکی از این بخشها مداخله در کاهش طلاق است که دادخواست زوجین از طرف دادگستری به اورژانس اجتماعی ارجاع داده می شود و پس از مراحل پذیرش و تشکیل جلسات مددکاری و روانشناسی گزارش مربوطه به دادگاه ارائه      می گردد.

حکیمی در پایان سخنان خود موارد کودک آزاری ، همسر آزاری، اقدام به خودکشی ، زنان و دختران آسیب دیده و تصمیم به خودکشی از دیگر موارد تحت پوشش اورژانس اجتماعی برشمرد و توضیحاتی در این موارد ارائه داد.

       

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر