1397/9/25 يكشنبه خبری- فرهنگی: نشست صمیمی ریاست دانشگاه با کارکنان مرکز نجف آباد و بررسی سوالات- انتقادات و پیشنهادات

دوشنبه 25 آذرماه، در نشستی صمیمی ریاست دانشگاه پیام نور نجف آباد، ضمن  تبریک افتخارات جدید بدست آمده برای دانشگاه پیام نور نجف آباد، بخصوص در زمینه های فرهنگی و پژوهشی، به  گفتگو با کارکنان مرکز پرداخته و سوالات- انتقادات و پیشنهادات را بررسی نمود. این جلسات بطور معمول ماهانه برگزار می گردد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر