اولین دفاع هوش

اولین دفاع هوش

اولین دفاع هوش

اولین دفاع هوش
1397/10/17 دوشنبه خبری - آموزشی: نخستین جسله دفاع کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه های پیام نور سراسر کشور

نخستین دانش آموختة  رشتة کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز دانشگاه های پیام نور سراسر کشور درمرکز نجف آباد از پایان نامه خود دفاع کرد.  خانم مائده تاجی که رتبه برتر این رشته نیز هست در پایان نامة خود به تشخیص بیماری رتینوپاتی دیابت با استفاده از پردازش تصاویر  فوندوس شبکیه و تکنیک های مورفولوژیک پرداخته است. لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور تنها مرکز ارائه دهنده رشتة کارشناسی ارشد هوش مصنوعی و رباتیکز در میان تمام 400 دانشگاه پیام نور کشور است.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر