1397/10/29 شنبه خبری - آموزشی: انتصاب مسئول سامانه ایرانداک در دانشگاه طی حکمی از طرف دکتر آیت، رئیس دانشگاه پیام نور نجف آباد، خانم اکرم کبیری به عنوان مسئول سامانه ایرانداک در دانشگاه پیام نور نجف آباد منصوب شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر