تاکسیدرمی

تاکسیدرمی
1397/11/1 دوشنبه خبری - فرهنگی: رونمایی از مجموعه تاکسیدرمی و نشان های افتخار در دانشگاه به منظور زیبا سازی و آشنایی مراجعان با دستاوردهای  دانشگاه، مجموعه تاکسیدرمی، نشان های افتخار وکاپ های قهرمانی در معرض دید همگان قرار گرفت.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر