1397/11/13 شنبه خبری - علمی: آماده سازی تیم برنامه نویسی برای حضور در مسابقات ACM تیم برنامه نویسی دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد که پیش از این به دومین مرحله مسابقات برنامه نویسی ACM دانشگاه صنعتی شریف راه پیدا کرده بود، در حال آماده سازی به عنوان تنها تیم دانشگاه های پیام نور استان برای شرکت در مسابقات برنامه نویسی ACM دانشگاه های پیام نور سراسر کشور است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر