سیستم عامل آیت
1397/12/6 دوشنبه خبری - علمی: تألیف کتاب سیستم های عامل توسط رئیس دانشگاه

کتاب سیستم های عامل که به عنوان منبع درسی در دانشگاه پیام نور معرفی شده است، به قلم دکتر سید سعید آیت، رئیس دانشگاه پیام نور نجف آباد و مهندس الهام حری، عضو هیئت علمی مرکز زرین شهر به چاپ رسید.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر