1397/12/22 چهارشنبه خبری - فرهنگی: آیین نکوداشت شعرای پارسی زبان، نظامی و پروین در دانشگاه

 به مناسبت 21 اسفند، روز نظامی گنجوی و 25 اسفند، روز پروین اعتصامی، آیین نکوداشت شعرای پارسی زبان، نظامی و پروین در دانشگاه پیام نور نجف آباد برگزار شد. دکتر قانونی، عضو هیئت علمی دانشگاه درباره نظامی گفت: نظامی یکی از پنج ستون اصلی شعر و ادبیات فارسی است. وی گفت: لیلی و مجنون سومین منظومه نظامی است که بیش از 4000 بیت دارد و موضوع آن عشق مجنون به لیلی است که عشق توام با عفت است. نظامی این اثر را نیز همانند سایر آثارش می ستاید و آن را بحر روان لقب می دهد. هم زیبایی ظاهر و هم غنای باطن اش را ستوده و می گوید که تاکنون کسی چنین اثری خلق نکرده است.لیلی و مجنون

دکتر قانونی با خواندن بخشی از داستان لیلی و مجنون به صحبت خود در باره نظامی پایان داد. سپس ایشان در باره پروین اعتصامی گفت: او از  بزرگترین شعرای زن معاصر است که سال تولدش با استاد شهریار یکی بوده و در سال 1320 بر اثر حصبه فوت کرده است. دکتر قانونی افزود:  پروین فرزندی نداشته، اما او را به دلیل اشعاری که در وصف فرودستان و قشر ضعیف جامعه گفته است، مادر جامعه لقب داده اند و او بر سرودن بیشتر قالب های شعری مسلط بوده و از سرآمدان مناظره گویی بعد از ابن یمین است. قصیدة دیوانه و زنجیر پایان بخش این جلسة پربار ادبی بود. 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر