1398/1/27 سه‌شنبه خبری - فرهنگی: بازدید کارکنان دانشگاه از باغ چشمه مرغاب - گردشگری 23

چهارشنبه 98/1/21 کارکنان مرکز نجف آباد اعم از کارمند و هیات علمی، پس از یک روز کاری به طبیعت گردی در محـل چشمه مرغـاب پـرداخته و از مواهـب الـهی بهره مند گـردیدند. این چشمه در دهانه دالانکـوه در شهرستان تیران و کرون واقع شده و از برف‌های دائمی کوه تغذیه می‌شود. این چشمـه در تمام طول سـال دارای آب فراوان است. چشمه مرغـاب اصفهـان در فاصـله 60 کیلومتـری غـرب نجـف آباد قرار دارد. کارکنان مرکز نجف آباد ، پس از پیاده روی یک ساعته در محیطی صمیمی به بحث و تبـادل نظر در مـورد مسائل جـاری مرکز پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر