1398/2/15 يكشنبه خبری- فرهنگی: کسب عنوان سازمان و سفیر برتر سلامت توسط دانشگاه برای سومین سال پیاپی

به گزارش اداره آموزش شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد، در اولین جلسه شورای پیام گزاران سلامت در سال ۹۸ که با حضور مدیریت و معاونت شبکه بهداشت و درمان شهرستان و سفیران سلامت ادارات شهرستان نجف آباد در شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید، رابط سلامت دانشگاه پیام نور نجف آباد سرکار خانم دکتر مهین اشراقی به عنوان یکی از سه رابط سلامت برتر شهرستان معرفی و از ایشان تقدیر به عمل آمد.

لازم به ذکر است دانشگاه پیام نور نجف آباد برای سومین سال پیاپی، اداره بهزیستی و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بین ۴۵ اداره شهرستان به عنوان ادارات برتر شهرستان  در این حوزه انتخاب شدند.

از جمله معیارهای انتخاب رابط دانشگاه پیام نور به عنوان رابط سلامت برتر موارد زیر  بوده است:

-  حضور فعال در جلسات شورای پیام گزاران

-  اجرای بسته سلامت کارکنان دولت در قالب تدوین برنامه عملیاتی

-  همکاری بین بخشی مطلوب

 - ارسال به موقع گزارشات

-  جلب حمایت مدیریت دانشگاه در برنامه های حوزه سلامت

-  میزبانی یکی از جلسات شورای پیام گزاران به همراه معرفی بخش های مختلف دانشگاه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر