1398/5/16 چهارشنبه خبری - فرهنگی: بازدید اختصاصی مدیر کل دفتر ازریابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور از مرکز نجف آباد

 دکتر مجید ضماهنی مدیرکل دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور روز چهارشنبه 16 مرداد از دانشگاه پیام نور نجف آباد بازدید کرده و به گفتگوی اختصاصی با کارکنان پرداخت.

در ابتدای این بازدید دکتر آیت ضمن عرض خیر مقدم به بیان تاریخچه ای از شکل گیری و روند فعالیت های دانشگاه پیام نور نجف آباد  پرداخته و پس از آن ایشان را در بازدید از قسمت های مختلف دانشگاه همراهی کرد.

دکتر ضماهنی پس از بازدید از بخش های مختلف، امکانات دانشگاه پیام نور نجف آباد را عالی دانسته و از زحمات مجموعه تشکر و قدردانی نمود.

در پایان این بازدید ایشان به همراه آقای دکتر دارائی، معاون دفتر نظارت دانشگاه پیام نور به صورت اختصاصی به گفتگو و شنیدن مشکلات کارمندان دانشگاه پیام نور نجف آباد پرداختند.

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر