1397/1/21 سه‌شنبه اطلاعیه - دانشجویی: ارائه خدمات روانشناسی مجازی توسط سامانه اداره کل امور دانشجویان دانشگاه پیام نور

اطلاعیه

سامانه اداره کل امور دانشجویان  بخش مشاوره در زمینه های مختلف شغلی، شخصیتی، ازدواج و خانوادگی خدمات مشاوره ای و روان درمانی به  دانشجویان، ارائه می‌دهد.

دانشجویان متقاضی می توانند از طریق آدرس زیر به سامانه مراجعه و با ثبت درخواست خود و بادریافت شماره پیگیری پاسخ را دریافت نمایند.

 

http://stud.pnu.ac.ir
 
امتیاز دهی