کارآموزی فولادتابستان 97
1397/2/24 دوشنبه اطلاعیه - آموزشی: شرایط استفاده از کارآموزی مجتمع فولاد مبارکه برای تابستان 97

دانشجویان گرامی به منظور ثبت نام تا تاریخ 97/3/5به خانم کبیری دفتر برنامه ریزی مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی