1397/3/2 چهارشنبه اطلاعیه - آموزشی: کارآموزی برای تابستان 97 در شرکت صنایع کاشی اصفهان

دانشجویان گرامی  رشته های مهندسی صنایع، حسابداری و مدیریت برای گذراندن دوره کارآموزی در شرکت صنایع کاشی اصفهان به منظور ثبت نام تا تاریخ 97/3/5به خانم کبیری دفتر برنامه ریزی مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی