1397/3/1 سه‌شنبه اطلاعیه - آموزشی: اطلاع رسانی در خصوص ثبت مشخصات دانشجویان اتباع در سامانه سازمان اموردانشجویان ( saorg )
براساس اطلاعیه ثبت شده در سامانه سازمان امور دانشجویان کشور و به منظور ساماندهی وضعیت آموزشی و کنسولی دانشجویان بین المللی ( اتباع ) و تسهیل و تسریع در ارائه خدمات کنسولی لازم است از تاریخ 22/2/1397  کلیه اتباع  اعم از پذیرفته شدگان جدید و دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل قبلی شامل پذیرفته شدگان آزمون های سراسری، بدون آزمون (سوابق تحصیلی) سازمان سنجش آموزش کشور ،  درخواست و تقاضای خود را در" سامانه متمرکز ثبت نام و استعلام اتباع غیر ایرانی متقاضی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران" ثبت و با استفاده از کد رهگیری مراحل انجام کار را از طریق مرکز/واحد محل تحصیل خود پیگیری نمایند. شایان ذکر است از تاریخ 19/3/1397 ارائه هرگونه خدمات کنسولی به دانشجویان بین المللی منوط به ثبت اطلاعات تحصیلی و اقامتی آنان در سامانه یاد شده و تایید آن توسط این استان می باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از بروز وقفـه در امور کنسـولی اتباع یاد شده درج کد رهگیـری (شماره پرونده) دانشجو در مکـاتبات مرکز/واحد  الزامی است.
 
امتیاز دهی