1397/3/25 جمعه اطلاعیه -فرهنگی، دانشجویی: برگزاری دوره آموزشی وِیژه فعالین دانشجویی انقلابی

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند معاونت فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در نظر دارد در تابستان سال جاری دوره آموزشی ویژه فعالین دانشجویی انقلابی در مشهد مقدس برگزار نماید.

زمان مدت دوره آموزشی پنج روز می باشد که دانشجویان شرکت کننده در دو گروه برادران وخوهران از برنامه های اردو استفاده خواهند کرد و در پایان گواهینامه صادر می گردد.

هزینه اسکان، تغذیه، آموزش وفوق برنامه اردو به عهده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری می باشد و هزینه ایاب و ذهاب  دانشجویان به عهده ی دانشگاه ها می باشد که در صورت عدم تامین اعتبار از طرف دانشگاه بر عهده ی دانشجو قرار می گیرد.

دانشجویانی که حداقل سابقه یک سال عضویت در تشکل های سیاسی، هیات مذهبی، کانون های فرهنگی و نشریات دانشجویی انقلابی را دارند می توانند با همراه داشتن رزومه به مسئول فرهنگی نجف آباد مراجعه نمایند.

 
امتیاز دهی