1397/11/14 يكشنبه اطلاعیه - آموزشی: آزمون مجدد درس زبانشناسی کاربردی

    به اطلاع دانشجویان رشته های مجموعه زبان انگلیسی میرساند درس زبانشناسی کاربردی و ترجمه با کد درس 1212392 رشته مترجمی زبان در نیمسال 3971 خارج از منبع میباشد. لذا مقتضی است دستور فرمایید ضمن توجه به نکات ذیل، اطلاع رسانی دقیق و سریع به دانشجویان صورت پذیرد:

1. نوع آزمون : ریزشی مرحله اول ترم 3972

2. فقط دانشجویانی می توانند در آزمون مجدد این درس شرکت نمایند که در امتحان قبلی حضور داشته اند.

3. این درس جزء سقف انتخاب واحد نیمسال 3972 محسوب نمی‌شود.

4. شرکت دانشجویان در آزمون اجباری نیست.

5. ثبت نام دانشجویان توسط مرکز سنجش و آزمون در سیستم گلستان صورت خواهد پذیرفت.

6. تاریخ امتحان درس فوق همزمان با امتحانات پایان نیمسال دوم 98-97 خواهد بود.

 
امتیاز دهی