طبیعت گردی بهار 97
خبری - فرهنگی: تقویم برنامه های طبیعت گردی بهار 97 دانشگاه پیام نور نجف آباد اعلام شد(به روز رسانی 97/1/26)

برنامه های  گردشگری کارکنان

بهار 97

 

ردیف

عنوان

تاریخ

مدت زمان

1

باغ گلهای اصفهان

97/1/22

نیم روزه (بعداز ظهر)

2

دوچرخه سواری پل خواجو تا ناژوان با دوچرخه های شهرداری اصفهان

97/2/2

نیم روزه (بعد از ظهر)

3

آبشار نوغان  و چشمه افوس

97/2/6

یک روزه

4

لاله های واژگون دره بید

97/2/9

نیم روزه (بعد از ظهر)

5

دوچرخه سواری از دانشگاه تا پارک کوهستان
با دوچرخه شخصی

97/2/16

نیم روزه (بعد از ظهر)

5

دریاچه شلمزار و چشمه زنه

97/2/20

یک روزه

 
امتیاز دهی