درختکاری 96

درختکاری 96

درختکاری 96

درختکاری 96

درختکاری 96
خبری - فرهنگی: کاشت نهال در دانشگاه پیام نور نجف آباد به مناسبت روز درختکاری

 

با حضور دکتر آیت رئیس دانشگاه پیام نور نجف آباد و به منظور حفظ محیط زیست و فضا ساری فاز 2 دانشگاه پیام نور نجف آباد تعداد 20 اصله نهال سرو در فاز 2 این دانشگاه کاشته شد.

 
امتیاز دهی