1397/10/10 دوشنبه خبری - آموزشی: تقدیر و تشکر مسئول نظارت و ارزیابی ستاد استان در بازدید از برگزاری امتحانات پایان نیمسال دانشگاه دکتر حبیب اللهی، مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان اصفهان از برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 بازدید کرده، از نظم و تلاش کارکنان مجموعه تقدیر کرد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر