1398/3/19 يكشنبه اطلاعیه- آموزشی: کارآموزی تابستان 98

*** کارآموزی***

دانشجویان سال آخر رشته های مدیریت بازرگانی، حسابداری، مهندسی صنایع وآمار که براساس سرفصل دروس خود ملزم به گذراندن کارآموزی می باشند و متقاضی گذراندن کارآموزی خود در مجتمع فولاد مبارکه هستند تقاضای خود را حداکثر تا 20/3/98 به کارشناس رشته خود ارائه دهند. بدیهی است ملاک انتخاب، معدل کل دانشجو است. لازم به ذکر است دانشجویان متقاضی به ستاد استان معرفی شده و درهریک از رشته های فوق یک نفر کارآموز پذیرفته خواهدشد.
 
امتیاز دهی