جمعه 4 مهر 1399  
خبری - فرهنگی: بازدید کارکنان دانشگاه از باغ چشمه مرغاب - گردشگری 23
خبری - فرهنگی:  تقویم برنامه های طبیعت گردی بهار 97 دانشگاه پیام نور نجف آباد اعلام شد(به روز رسانی 97/1/26)
خبری - فرهنگی: بازدید کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد از باغ گلهای اصفهان- گردشگری 22
خبری- فرهنگی: بازدید کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد از خانه مشروطه اصفهان- گردشگری 20به مناسبت دهه فجر
خبری- فرهنگی: بازدید کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد از آرامگاه صائب تبریزی و کمال الدین اسماعیل - گردشگری 19 کارکنان به مناسبت دهه فجر
خبری - فرهنگی: کوه پیمایی کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد به مناسبت دهه فجر-گردشگری 18
خبری- فرهنگی: هفدهمین برنامه گردشگری کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد - چشمه افوس
فرهنگی - کارکنان: شانزدهمین گردشگری  کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد- حاشیه زاینده رود روستای چلوان
 خبری-فرهنگی: پانزدهمین گردشگری دانشگاهیان  دانشگاه پیام نور  مرکز نجف آباد در منطقه کرد علیا
خبری-فرهنگی: جهاردهمین برنامه گردشگری کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد در پادنای سمیرم
خبری-فرهنگی: سیزدهمین برنامه گردشگری  کارکنان دانشگاه پیام نور نجف آباد به مناسبت روز کارمند-غاریخی چما
خبری - فرهنگی: دوازدهمین برنامه گردشگری کارکنان پیام نور نجف آباد
خبری-فرهنگی: یازدهمین برنامه گردشگری کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور نجف آباد به مناسبت هفته سلامت
خبری - فرهنگی:  دهمین برنامه گردشگری - کوهپیمایی کارکنان و دانشجویان پیام نور نجف آباد در چهارمین روز طلیعه فجر انقلاب اسلامی
خبری-فرهنگی:نهمین برنامه گردشگری  کارکنان پیام نور نجف آباد-نجف آباد شناسی
خبری- فرهنگی: هشتمین برنامه گردشگری کارکنان مرکز نجف آباد-روستای آبادچی
خبری-فرهنگی: هفتمین برنامه گردشگری آذرماه اعضای هیئت علمی و کارمندان (شاغل و بازنشسته) دانشگاه پیام نور نجف آباد
خبری- فرهنگی: ششمین برنامه گردشگری مهرماه کارکنان پیام نور نجف آباد- تله کابین صفه
خبری- فرهنگی: پنجمین برنامه گردشگری  تیرماه کارکنان مرکز نجف آباد- چشمه مرغاب
خبری-فرهنگی: چهارمین برنامه گردشگری، پیاده روی کارکنان خانواده دانشگاه پیام نور نجف آباد در حاشیه زاینده رود( پارک جنگلی ناژوان)